O firmie   Usługi   Doświadczenie   Cennik   Kontakt

CennikCenę usługi kalkulujemy w oparciu o normy pracochłonności, obowiązujący na dany rok Cennik oraz uzgodnienia z klientem.Na ostateczną cenę usługi mają wpływ:

 


Do podanych kwot w Cenniku należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23proc.


RODZAJ EWIDENCJI | ZAKRES USŁUG W M-CU | NETTO W PLN

GR.I.     EWIDENCJA RYCZAŁTU (ER)

1. Administracja ogólna                                 10
2. Otwarcie** i prowadzenie ewidencji /i rejestrów VAT     120 / 170
3. Za każdy zapis w ewidencji                         2
4. Za każdą pozycję z wyciągu bankowego (na życzenie)     1
5. Zamknięcie ewidencji / rozliczenie roczne                 40
6. Odpowiedzialność za obrót ponad 100 000 PLN         50
7. Dodatkowe zlecenia Gr. V
8. Rozpoczęcie współpracy / likwidacja działalności         30 / 60
9. Pakiet Start                                     120 / 170
10. Księgowość internetowa według uzgodnień indywidualnych

GR.II. KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KP)

1. Administracja ogólna                                 20
2. Otwarcie** i prowadzenie księgi /i rejestrów VAT         150 / 200
3. Za każdy zapis w księdze / sprawdzenie                 2 / 1
4. Za każdą pozycję z wyciągu bankowego (na życzenie)     1
5. Odpowiedzialność za obrót ponad 300 000 PLN         100
6. Zamknięcie ksiąg i rozliczenie roczne                     50
7. Dodatkowe zlecenia Gr. V
8. Rozpoczęcie współpracy / likwidacja działalności         50 / 100
9. Pakiet Start                                     150 / 200
10. Księgowość internetowa według uzgodnień indywidualnych

GR.III. KSIĘGI RACHUNKOWE (KR)

1. Administracja ogólna 50
2. Otwarcie** i prowadzenie księgi / i rejestrów VAT         800 / 850
3. Za każdy zapis w dzienniku głównym / sprawdzenie         5 / 2
4. Za każdą pozycję z wyciągu bankowego / sprawdzenie     2 / 1
5. Odpowiedzialność za obrót ponad 500 000 PLN         200
6. Zamknięcie KR i sporządzenie sprawozdania finansowego wg umowy
7. Dodatkowe zlecenia Gr. V
8. Rozpoczęcie współpracy / likwidacja działalności         150 / 500
9. Pakiet Start                                     800 / 850
10. Księgowość internetowa według uzgodnień indywidualnych

GR.IV. KADRY, PŁACE I ZUS (KPZ)

1. Administracja kadrowo-płacowa*** / za osobę         5 / 10
2. Płace i ZUS / za osobę                             35
3. Prowadzenie akt osobowych na życzenie / za szt.         10
4. Kontrakt menedżerski                             50
5. Nauka zawodu, umowa z uczniem / inne przypadki         20 / 10
6. Umowa zlecenie, agencyjna lub o dzieło / za osobę         25
7. ZUS płatnika / osoby współpracującej                 30
8. ZUS płatnika / ubezpieczenie zdrowotne                 20
9. Zgłoszenia w ZUS wg procedury ? rejestracje / za osobę 10
10. Roczne deklaracje, zestawienia oraz inne usługi Gr. V
11. Płatność wynagrodzeń ? Home Banking / na zlecenie wg uzgodnień

GR.V. DODATKOWE ZLECENIA (DZ)

1. Rozliczenie:    
1.1 delegacji krajowej                                         15
1.2 delegacji zagranicznej                                     20
1.3 dodatkowego źródła przychodów                             10
1.4 dotacji                                                 200
1.5 exportu                                                 25
1.6 importu                                                 25
1.7 kolejnego wspólnika spółki osobowej                     10
1.8 raportu fiskalnego / korekty raportu fiskalnego         10
1.9 podatku akcyzowego / deklaracja AKC                     50
1.10 postanowień zawartych w umowie - utrudnienia KP / KR     20 / 50
1.11 refundacji                                             25
1.12 różnic kursowych                                         15
1.13 transakcji wewnątrzwspólnotowej                         15
1.14 zasiłku chorobowego pracodawcy                         10
1.15 zmian w księgach po zamknięciu miesiąca KP lub KR         20 - 50
2. Sporządzenie:
2.1 analizy finansowej od                                     800
2.2 bilansu na dzień poprzedzający przekształcenie od         1 000
2.3 biznes planu do wniosku kredytowego od                     600
2.4 CIT-8 / inne zeznania roczne od                         100
2.5 dowodu wewnętrznego                                     5
2.6 faktury wewnętrznej                                     10
2.7 IFT-1 / 1R - rozliczenie umów z cudzoziemcami             50
2.8 IFT-2 / 2R - rozliczenie umów z cudzoziemcami             60
2.9 INTRASTAT - do 10 poz.                                     50
2.10 innych deklaracji, informacji - formularzy             20
2.11 korekty deklaracji, w tym ZUS                             15
2.12 korekty paragonu fiskalnego                             10
2.13 korekty rocznego sprawozdania finansowego od             100
2.14 kwartalnej deklaracji VAT - UE                         50
2.15 noty księgowej / korygującej                             5
2.16 PCC-3 / inne deklaracje od                             30
2.17 ZUS IWA / RP-7                                         25
2.18 PIT-4R / PIT-11 / PIT-8AR                                 25
2.19 PIT-16A / PIT-40                                         25
2.20 PIT-28 / PIT-37 / PIT-39                                 30
2.21 PIT-36 / PIT-36L                                         40
2.22 PIT-38 / VAT-7                                         50
2.23 PIT / ZG Inf. o dochodach z zagranicy i zapł. podatku     50
2.24 sprawozdania dla banku / za szt. od                     250
2.25 sprawozdania PFRON / za szt.                             50
2.26 sprawozdania GUS / za szt. od                             30
3. Księga Online                                             według ustaleń
4. Aktualizacje regulaminów                                 100 - 500
5. Aktualizacja danych podatnika w US                         20
6. Aktualizacja danych płatnika w ZUS                         10
7. Aktualizacja REGON / KRS                                 100 / 200
8. Dodatkowe raporty, zestawienia w obcym języku/strona od     150
9. Dodatkowe analizy, sprawozdania i bilanse od             600
10. Doradztwo, odpowiedź na pytanie / za str. opracowania     200
11. Hot-line dla pracowników z zakresu świadczonych usług     wg uzgodnień
12. Konsultacje i porady z biegłym rewidentem / za godz.     300
13. Konsultacje i porady z doradcą podatkowym / za godz.     250
14. Konsultacje i porady ze specjalistą / za godz.             150
15. Legitymacja ubezpieczeniowa / za szt.                     50
16. Opracowanie zasad polityki rachunkowości od             1 500
17. Opracowanie regulaminu pracy od                         1 000
18. Opracowanie regulaminu wynagradzania od                 800
19. Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów od             2 000
20. Pełnomocnictwo UPL-1, odwołanie OPL-1 / za szt.         5
21. Przechowywanie dokumentów w archiwum                     10
22. Przeniesienie baz danych do systemy informatycznego     wg uzgodnień
23. Przygotowanie dokumentów do rejestracji w KRS             300 - 500
24. Rejestracja w KRS i / lub REGON                         200 / 100
25. Rozliczenie najmu, dzierżawy / ryczałt                     50 - 100
26. Rozliczenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej / ZFŚS wg uzgodnień
27. Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych od 600
28. Sporządzenie dok. dotyczące przejęcia pracowników wg uzgodnień
29. Sprawozdanie według MSR lub MSRF od 1 500
30. Sprawozdania inne od 500
31. Sprawozdania dla udziałowców 500
32. Sprawozdanie związane z ochroną środowiska 100
33. Szkolenia z prawa podatkowego i bilansowego / za godz. 300
34. Usługi kurierskie / dojazd za km 2
35. Wniosek kredytowy 100
36. Wniosek o przywrócenie terminu 30
37. Wniosek o rozliczenie konta płatnika 30
38. Wniosek o zwrot VAT 20
39. Wyrejestrowanie płatnika z ubezpieczenia społecznego 10
40. Wyrejestrowanie płatnika z ubezpieczenia zdrowotnego 10
41. Wyrejestrowanie z KRS 300
42. Wystawienie zaświadczeń o zatrudnieniu / zarobkach 10
43. Wystawienie potwierdzeń o przychodach / dochodach 15
44. Wystąpienia pisemne w formie zapytania 50 ? 150
45. Wysyłka potwierdzeń sald / szt 8
46. Zastępstwo / podróż służbowa za godz. 80
47. Zaświadczenie o nie zaleganiu / US 30 ? 50
48. Zaświadczenie o nie zaleganiu / ZUS 30
49. Zawiadomienie Urzędu Pracy o zatrudnieniu 10
50. Zestawienie, terminarz badań lekarskich w roku 5 ? 40
51. Zestawienie, terminarz szkoleń z bhp w roku 5 ? 30
52. Zgłoszenie przedsiębiorcy do PIP 15
53. Zgłoszenie przedsiębiorcy do PIS 15
54. Zgłoszenie kasy fiskalnej do US 10
55. Zgłoszenie płatnika do ubezpieczenia społecznego 10
56. Zgłoszenie płatnika do ubezpieczenia zdrowotnego 10
57. Zgłoszenie / wyrejestrowanie firmy do / z ZUS 15©2012 BIURO RACHUNKOWE KSIĘGA