O firmie   Usługi   Doświadczenie   Cennik   Kontakt

Gdziekolwiek jesteś

 

 

 

Księgowość internetowa.

 

Dzięki naszym rozwiązaniom możesz mieć całodobowy dostęp do wyników, raportów oraz statystyk. Udostępniamy naszym klientom także moduł wystawiania faktur.

 

 

Usługi księgowe

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych obejmuje swoim zakresem:

 

 

Kadry i płace


Przejmujemy odpowiedzialność nie tylko za sprawne przetwarzanie danych, proces naliczania płac, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, ale zapewniamy także ciągłość usług, poufność, bezpieczeństwo danych i informacji. Proces obsługi kadr i płac rozpoczynamy od  przeprowadzenia przeglądu dokumentacji, który pozwoli nam dotrzeć do informacji koniecznych do prowadzenia usługi i stwierdzić poprawność dotychczas prowadzonych rozliczeń z pracownikami. Cel usługi stanowi redukcja kosztów, zachowanie poufności wynagrodzeń oraz uniknięcie błędów z jednoczesnym zwiększeniem standardu świadczenia usług płacowo ? kadrowych oraz przekazanie nam odpowiedzialności przed US i ZUS. Moduł Płace obejmuje swoim zakresem naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń mających wpływ na ich wielkość. Moduł Kadry obejmuje prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych pracownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami i indywidualnymi wymogami klienta. Usługa obejmuje ponadto ustalenie i rozliczenie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS oraz pozostałe czynności związane z wynagrodzeniami.©2012 BIURO RACHUNKOWE KSIĘGA